Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
7. Naboer og venner i Humlebæk

”Ingeborg har jo engang, da hun var indemuret på Helgenæs sagt, at det til en forandring kunne være rart engang imellem at komme sammen med en familie udenfor bondestanden, der ikke var ens egen familie, og sådanne fandtes netop her. Jeg har i forbigående nævnet de unægtelig noget ekscentriske Bøgelunds. Noget meget stærkt samkvem blev der nu ikke ud af det, men vi dryssede da nu og da ind til hinanden, og jeg opdagede da, at selv vegetarianere af den allerstrengeste observans udenfor deres eget hjem har lov til at hugge i sig, hvad de kan af hakkebøf o.l. på et landligt aftensbord. Til gengæld husker jeg et meget stilfuldt gennemført midagsselskab hos dem sammen med nogle af vegetarianismens spidser – bl.a. overlæge Ottesen, Skodsborg Sanatorium – med seks-syv vaskeægte vegetariske retter.”
...

Carl Ottosen.
Direktør for Skodsborg Sanatorium.

”Faldt vore gensidige besøg hos Bøgelunds da kun af i ny og næ, kan det samme ikke siges om to andre med os nogenlunde jævnaldrende familier, forpagter Bruns på Krogerup og pastor Hattings i Humlebæk. Brun var søn af hofjægermester brun til Sædingegaard på Lolland, hans moder var født Tesdorph. Han var juridisk kandidat og havde nogle år været herredsfuldmægtig, men hans hu havde altid stået til landbruget, og nu havde han, hvad han meget åbenhjertigt fortalte mig, kun meget imod faderens ønske fået lov til at forpagte den store gård Krogerup, der tilhørte hans forældre, og som nok stillede sig meget mistvivlende om hans evner til at klare pynten. Vi var altså begge akademikere og amatørlandmænd, og jeg tror nok, det knyttede os nærmere sammen. Jeg havde et års forspring, idet han først kom i april 1906, og på grundlag deraf tillagde han mig vist betydelig mere landmandsvisdom, end jeg besad, siden han ofte spurgte mig til råds, hvad der ikke kunne undlade at more mig. Han var anden gang gift – hans første hustru havde efterladt ham to drenge en fem-seks år gamle – med en frøken Mundt, hvorved han var bleven svoger til pastor Martensen-Larsen, hvem vi flere gange traf sammen med.

Brun og hans hustru var meget elskværdige mennesker med mange interesser, der ikke mindst gik i religiøs retning. Alt i alt en familie som Ingeborg og jeg var glade for at omgås under ganske tvangfri former.

Så var der pastor Hattings, last but not least, i hvert tilfælde for Ingeborgs vedkommende. Mellem dem og os er det den gang knyttede bånd blevet bevaret indtil denne dag. Der var en vis analogi mellem dem og Bruns, idet han også havde haft to moderløse drenge, begge lidt yngre end vore to ældste, indtil han for nogle år siden havde giftet sig med den smukke og begavede Lizzie Hauch, en datter af rektoren i Roskilde og således en sønnedatter af digteren Hauch. Fru Hatting må have været en halv snes år yngre end Ingeborg, men det forhindrede ikke, at der opstod et varmt og varigt venskab mellem de to. De, der har kendt dem begge, vil have let ved at forstå det. Med pastor Hatting blev jeg også gode venner. Han var en dygtig theolog, havde en særdeles god eksamen, var livlig, havde stor personalhistorisk interesse og megen kunstforstand. I øvrigt mødtes vi i fælles schackinteresse, og da vi var hinanden ganske jævnbyrdige, fik vi mangen et interessant spil. Mange hyggelige timer har Ingeborg og jeg tilbragt sammen i den kønne, lille, ret nye præstebolig.”Pastor Hatting med familie og tjenestefolk foran Gladsaxe Præstegaard, ca. 1908.

”Her i Humlebæk lærte vi straks den første sommer noget for os ganske nyt, og hvorved vi kunne lære den smukke Nordsjællandske natur at kende. Altså vi lærte det for os ganske nye at cykle. Også her viste Ingeborg sig som den ægte, utrættelige sportskvinde hun var, og mangen dejlig udflugt har vi foretaget til Fredensborg, Nøddebo, Teglstrup Hegn og om ad Strandvejen gennem Espergærde og Snekkersten til Helsingør og om ad Hornbæk til, undertiden i selskab med Hattings, for hvem denne sport også havde nyhedens interesse... Længe varede det naturligvis heller ikke, før Otto og Erik fik tiltigget sig et par...”


Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.