Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
27. Herman Lawaetz som fundraiser

”Vi har set, at jeg under henblik på Ottos uddannelse havde knyttet forbindelse med Carl Ziese i Elbing for at få ham til at gennemgå en treårig læretid på dennes berømte skibsværft. Det vat altså i 1910 kort efter at han var blevet student, at han drog derned. Samtidig, men uden forbindelse dermed, havde min broder Carl sat sig i hovedet, at han ville starte en sukkerfabrik i Vestsjælland. Ja, han havde nøjere sagt arbejdet med planen allerede i flere år, men ikke kunnet få nogen dansk bank til at interessere sig alvorligt for dette foretagende, der drejede sig om mange millioner, og som var i direkte konkurrence med De Danske Sukkerfabrikker. For at sige det meget kort, så fortalte jeg en gang Otto lejlighedsvis i et brev om den håbløse kamp, min broder førte og de store forarbejder han havde gjort, bl.a. med tegning af areal til den tænkte sukkerfabrik, og han skrev så, at firmaet Schichau også byggede sukkerfabrikker og meget andet foruden at bygge krigsskibe og andre skibe, og han havde talt med nogle af de ledende ingeniører derom. Dette lod jeg så gå videre til min broder, der bad mig rejse ned og tale med Ziese og forelægge ham de udarbejdede planer, hvilket jeg gjorde med det resultat, at efter en del korrespondance og telegrafering og yderligere rejsen blev fabrikken startet. Jeg var vist ikke så lidt stolt den dag den 11. september 1911, da sagen gik i orden, og jeg hjembragte til min broder en uindskrænket fuldmagt fra Ziese til at trække et hvilket som helst beløb på Københavns Handelsbank. Jeg husker, at han efter den afsluttende forhandling, hvor direktørerne fra de forskellige afdelinger var til stede, sagde til mig: Ja, så er sagen i orden, og De kan telegrafere til Deres broder og sige, at han straks kan købe de nødvendige arealer til fabrikken. Jeg går ud fra, at jeg takkede ham, men jeg véd, at jeg var så fornuftig, at jeg bad ham selv affatte telegrammet. Det vakte stor opstandelse herhjemme, hvor man troede, planen var ganske skrinlagt. Ziese var den dag i særlig godt humør, da han lige havde fået en ordre på en slagkrydser til den tyske marine.”

Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.