Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
26. Slangerupbanen

Slangerupbanen blev indviet 19. april 1906 og gik fra Lygten på Nørrebro i København op til Slangerup – en strækning på 34,2 km. Fra Lygten til Bagsværd var der 10,6 km – en tur på 23 min. Bagsværd var fra begyndelsen blandt de største stationer og målet for mange københavnere, der tog på skovtur i Hareskoven i området omkring Bagsværd Sø – på dette tidspunkt et populært alternativ til københavnernes traditionelle udflugtsmål: Dyrehaven.


Bagsværd station 1910.

Køreplanen for både hverdage og søndage er gengivet i årsskriftet for 1911. Antallet af passagerer har nok været størst på søndage, mens de regelmæssige pendlere har præget billedet på hverdage, deriblandt en hel del af skolens elever, der (også lørdage!) er kommet langvejs fra, men takket være toget har haft en overkommelig transporttid.Bagsværd station ca. 1908.

I Mindeskriftet har Herman Lawaetz gengivet nogle nærmest poetiske betragtninger, han gjorde sig omkring skolens start: ”Vi var altså nybyggere, der skulle i gang med at starte en virksomhed fra grunden af, og således var altså den ydre ramme om denne. Bikuben var stillet op, og den var pæn og pyntelig nok. Nu gjaldt det, om tilstrækkelig mange bier ville finde vej til den fra Slangerupbanens opland, hvad der afgørende måtte bygges på for de skolesøgendes vedkommende.”

I årsskriftet for 1909 finder man denne noget mere prosaiske – men også meget væsentlige - oplysning til elevernes forældre: ”[Skolen] vil stedse søge at knytte de bedst mulige lærerkræfter til sig, i hvilken sammenhæng det kan fremhæves, at den lette jernbaneforbindelse med København vil gøre det muligt at skaffe lige så gode faglærere som i hovedstadens skoler.” Som det vil ses, kunne Slangerupbanen med god grund betragtes som en slags pulsåre - også for Lawaetz’ Kostskole!


Slangerupbanens køreplan - gengivet i Årsskriftet 1911.


Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.