Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
23. Skolen udvider

Jens Bing beskriver skolens udvidelse i 1911-1912 i "BK 75 år":

”Det første skolebyggeri havde modsvaret hensynet til et meget beskedent elevantal – ved undervisningens begyndelse 28 elever, både drenge og piger, stigende til 43 ved skoleafslutningen i 1909. Ved skoleåret 1911-1912 talte skolen 112 elever og 14 lærere. En påkrævet udvidelse, som pågik frem til årsskriftet 1911-1912, blev lagt i hænderne på arkitekten Niels Gotenborg. Han er ikke en arkitekt, der er blevet noteret noget steds for en mindeværdig indsats, men han skal på BK huskes for at være gået klogt og nænsomt til værks. Henning Hansens hovedhus angav jo ikke blot hovedaksen – vest-øst – men afstak også legepladsen, omgærdet mod syd af den endnu stående gymnastiksal (i dag ”Huset”, der anvendes til fester og foredrag) og en hønsegård. Gotenborg fik nu anvist en plet mod nord på den anden side af legepladsen, hvor en ny fløj skulle åbne rum for flere klasseværelser – seks rum i stueetagen samt skolens første faglokaler, ovenpå værelser til elever og lærere (hertil er lærerne inden for de seneste år atter vendt tilbage). Interessant er at bemærke, at Gotenborg arbejdede videre på Henning Hansens herregårdsidé. Som nordfløjen blev en pendant til gymnastikfløjen, skabte han på den anden side af hovedhuset ud mod Aldershvilevej en pendant til det stående hønsehus (mens hønsehuset måtte vige pladsen for de senere gymnastiksale, står derimod Gotenborgs lille pavillon endnu som mødested for elevsamfundet). Til forbindelse mellem hovedhuset og den ny fløj rejste Gotenborg an lav forbindelsesgang, ”Stengangen”, hvis røde tegltag smukt støder til den ny fløjs stigende taglinie. I detaljer som indgangspartierne gav han den stil, som allerede var anslået af Henning Hansen, et personligt udtryk. Hermed lukkede skolebygningerne sig beskyttende om skolegården på tre sider, og det var åbenbart, at ekspansion herefter naturligt måtte ske mod øst.”


Skolen 1912 med Gymnastikhuset og Hønsehuset længst til højre,
derefter Hovedbygningen med de nye bygninger til venstre: Stengangen og Sidebygningen.Interiør fra Stengangen - forbindelsesgang mellem Hovedbygningen og Sidebygningen.
Årsskift 1912.


Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.