Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
19. Gymnastik

”Fritagelse for gymnastik samt tilladelse til at blive inde i frikvarteret meddeles kun efter skriftlig begæring fra hjemmet. For længere tids fritagelse for gymnastik kræves der ifølge ministeriel anordning motiveret lægeattest med angivelse af fritagelsens varighed.” [Årsskriftet 1909].


Gymnastikhuset indvendigt 1910.Fodboldspillende drenge, og piger, der leger sanglege 1911.Baderum i Hovedbygningens kælder.
Foto fra Årsskriftet 1912.Skolen læge Johannes Schlandbusch.


”Oversigt over skolens arbejde i det forløbne skoleår.
Gymnastik og sport.
2., 1. og 5.: 4 tim. En del fritstående øvelser, behændigheds- og redskabsøvelser samt enkelte lege.
Kapløb, langbold og fodbold.
4., 3., 2. og 1.: 4 tim. Fritstående øvelser og lettere behændigheds- og redskabsøvelser samt 1 tim. Ugl. Sanglege, hvor de mest kendte af vore gamle danske børnelege er indøvede.” [Årsskriftet 1909].

NB: ”Ritmester A. Bruhn: Gymnastik med drengene, Tegning i III og II M.” [Årsskriftet 1910].

”Frk. S. Ch. Roepstorff-Hansen: Naturhistorie I 5. og 4 Fb., Skrivning i II og I M., Håndarbejde og Gymnastik med pigerne; Klasselærerinde i 2. og 3. Fb.” [Årsskriftet 1910].

”Skolens læge er dr. Schlanbusch, Buddinge.” [Årsskriftet 1909].

Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.