Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”

”Ligesom der intet vil blive sparet i retning af at gøre selve undervisningen så intensiv og nyttebringende som muligt – og i de forholdsvis små klasser, som en skole som denne altid nødvendigvis må have, vil det jo tilmed være muligt særligt at tage sig af den enkelte – vil det selvfølgeligt også være vort formål at gøre fritiden fornøjelig og udviklende. Ikke mindst vil der blive lagt vægt på friluftsliv og sport: En sund sjæl i et sundt legeme.” [Årsskriftet 1910].


Tennisbaner, udsigt fra kostgængerværelse 1910.


”I årets løb er der bleven indlagt elektrisk lys på skolen og i den nærmeste fremtid vil der blive indlagt vand af udmærket beskaffenhed fra Gladsakse kommunale vandværk.” [Årsskriftet 1910].

”Lawaetz’ Kostskole åbnede sine døre for undervisningen d. 1. sept. 1908 og afslutter således i år sit 4de skoleår.
Den ligger i umiddelbar nærhed af Hareskovens smukke, kuperede terræn med Furesøen og Frederiksdal og med udsigt over Bagsværd Sø. Beliggenheden er høj, ca. 60 fod over havet. Der er overalt adgang for lys og luft, medens Hareskoven dog giver læ for norden- og vestenvinden.

Der er indlagt vand og elektrisk lys.
Arealet udgør ca. 4 tdr. land, som er udlagt til sportsplads (tennis og fodbold) samt have. Desuden er der lejet 1 td. Land i nærheden, udelukkende til fodbold.” [Årsskriftet 1912].


Kælkebakken i Hareskoven 1910.


Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.