Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
15. Lawaetz’ Kostskole

”Her er meget smukt, skriver Ingeborg i dagbogen, og vi har en yndig lejlighed, der i størrelsen minder os om St. Croix. Hvad hun bl.a. blev meget indtaget i var, da der senere kom en kønt bygget kantet glasveranda, en lille stue, der lå imellem daglig- og spisestuen. Den var noget for hendes blomster. I den meget høje kælder lå økonomilejligheden, badeværelser osv., og fra køkkenet kom maden op med elevator til spisestuen. Til skolen hørte et areal på ca. 4. tdr. land, der gik ned mod søen i en trekant. En stor del gik af til forhave, gårdsplads og løbegård for hønsene og legeplads for børnene i frikvartererne. Resten var altså egentlig have eller rettere bestemt til at være det. Foreløbig var der plantet et bredt læbælte omkring det hele og anlagt gange i græsstykket, for marken var med tanken om skolen lagt ud med græs. Der var altså plads nok endda til at plante. Der var også plads nok i skolestuerne til at anbringe børn. Foreløbig var der dog kun indmeldt 28, hvoraf vore fire og pastor Hattings tre, tilsammen syv, altså repræsenterende en fjerdedel af hele flokken. Vi var altså nybyggere, der skulle i gang med at starte en virksomhed fra grunden af, og således var altså den ydre ramme om denne. Bikuben var stillet op, og den var pæn og pyntelig nok. Nu gjaldt det, om tilstrækkelig mange bier ville finde vej til den fra Slangerupbanens opland, hvad der afgørende måtte bygges på for de skolesøgendes vedkommende. Angående kostgængerne stod jo på en måde hele verden os åben, men til gengæld havde den vel betydeligt vanskeligere ved at få øje på ”Lawaetz Kostskole” med mottoet ”Perseverando” over indgangsdøren.”


Lawaetz' Kostskole 1909.


Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.